YÖNETMELİK

22 Mayıs 2014 Resmi Gazete Sayı:29007

SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN
DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA
DAİR YÖNETMELİK

15 Mayıs 2014 Sayı:29001
TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

24 Eylül 2011 Resmi Gazete Sayı : 28064

Sağlık Bakanlığından:
ISMARLAMA PROTEZ VE ORTEZ MERKEZLERİ İLE İŞİTME CİHAZI 
MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK