OKSUD HACETTEPE SAĞLIK ZİRVESİNDE

Değerli Meslektaşlarımız

 Hacettepe Üniversitesi Konferans salonunda 13-14 mayıs 2014 tarihleri arasında Medi Club Öğrenci Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Hacettepe Sağlık Zirvesinde, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik, Sağlık Bilimleri,  Tıp Fakülteleri, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği bölümleri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları, sağlıkla ilgilenen herkes  bir araya gelmiştir  
Kongrenin  13 mayıs "Meslekler Arası İletişim" konulu ilk oturumunda, Ankara Eczacılar Odası, Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Türk Hemşireler Derneği, Türkiye Diyetisyenler Derneği , Ankara Diş Hekimleri Odası  ile Odyoloji Konuşma ve Ses Uzmanları  Derneği temsilcileri çağrılı konuşmacılar arasında yer almışlardır. Oturuma OKSUD Dernek Başkanımız Sayın Doç Dr Özlem Konukseven  temsilen  katılmıştır. Konuşmasında  öğrencilere ve katılımcılara  Odyoloji ve Dil Konuşma Terapisi mesleklerini tanıtarak, dernek faaliyetlerinin meslek özlük haklarını korumadaki ve  mezuniyet sonrası  sürekli eğitimdeki  rolünü  ve koruyucu sağlık hizmeti için gerçekleştirilen  sosyal sorumluluk projelerinin önemini   vurgulamıştır. Meslek özlük hakları için YÖK, Sağlık Bakanlığı, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı ile yapılan çalışmaları örnek vermiş, meslekler arası iletişimin dernek faaliyetlerinde bile önemli olduğunu, Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlık Meslek Mensupları   İş ve   Görev tanımları 2014 yönetmeliğinde  Fizyoterapistler derneği ile dayanışma içinde görüşmelerinden bahsetmiştir. Koruyucu sağlık hizmeti adına 12 Mayıs OKSUD SOSYAL SOKAK Projesi ile İşitme sağlığı farkındalığına dikkat çekerek, öğrencilerin projede hocalarıyla, meslek uzmanlarıyla birlikte, çoşkuyla yeni öğrendikleri mesleklerini halk ile paylaşımlarını aktarmıştır. Bir dernekte öğrenci kolun çalışmalarının öneminden bahseden Sayın Özlem Konukseven, öğrencilerin mesleklerini tanımak, kariyer planlamalarını yapabilmek, meslek özlük haklarını öğrenmek ve  meslek  hayatlarında uygulamada karşılaşacakları sorunlar için mutlaka  derneklerinin öğrenci kollarına üye olmasını önermiştir.
Medi Club Öğrenci Topluluğu'nu bu güzel etkinliğe imza attıkları için kutluyor, gelecek hayatlarında başarılar diliyoruz.

Sağlık, Sevgi ve Daimi OKSUD ile Kalınız

 

 


 

 

 

 

 


Beni Hatırla