OKSUD 2014 YÖNETİM & ÇOCUKLARDA ERKEN
RE-HABİLİTASYON ÇALIŞTAYI!!!


OKSUD 2014 YÖNETİM 1-2 ARALIK 2014 AİLE SOSYAL POLİTİKALAR, UNİCEF, ÇOCUK FİZYOTERAPİSTLERİ DERNEĞİ İŞBİRLİĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN "ÇOCUKLARDA ERKEN RE-HABİLİTASYON " ÇALIŞTAYINA KATILMIŞTIR

Çocuklarda rehabilitasyon alanında hizmet veren çok çeşitli meslek gruplarının oluşturduğu sivil toplum kuruluşları (STK)’lar yanında Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinin katılımı ile gerçekleşen çalıştay alandaki ihtiyacı fark eden ÇFD’nin önerisi ile oluşmuştur. Katılımcılar beş grupta konuyu ele almıştır. İlk grupta; risk ve riskli bebeğin tanımı, teşhisi, tanılama süreci; ikinci grupta; erken çocukluk
re-habilitasyon hizmet modelleri tartışılmıştır.

Üçüncü grupta; meslek grupları açısından mevzuat ele alınmış ve bu konudaki aksaklıklar belirlenerek çözüm için önerilerde bulunulmuştur. Dördüncü grupta; konu kapsamında bütüncül yaklaşım ve multidisipliner ekip üyeleri konusu ele alınmıştır. 0 – 2 yaş bebeklerde erken müdahale kapsamında interdisipliner yaklaşımın önemi vurgulanmıştır. Beşinci grupta; ailenin yeri konuşulmuştur. Müdahale kapsamında ailenin merkezde bulunması gerektiği ve bir yol haritası ile yönlendirilerek gerekli olan tüm desteği almasının sağlanabileceği konusu üzerinde durulmuştur.

Farklı disiplinlerdeki etkin ve yetkin uzmanların fikirlerini ortaya koyması ile oluşturulan sonuç raporu en kısa zamanda çalıştaya katılan tüm uzmanlara gönderilecek ve ilgili birimlere iletilecektir.


Beni Hatırla